- INFO -

(FOR ENGLISH SCROLL DOWN)


LOCATIE
-
Blanko, Klepel 4, 7811 KM Emmen

ETEN, DRINKEN EN PINNEN
- Munten (2 euro p.s.) zijn bij de kassa te koop en zijn tevens te gebruiken om eten en drinken te halen.
- Op het EMF is er geen mogelijkheid om geld te pinnen, de eerst nabije bank (Baander 32) is op 10 minuten afstand lopen van waar het EMF gehouden wordt.

PARKEER GELEGENHEID
-
Alle parkeerplaatsen bij Blanko zijn gereserveerd voor de bands, vrijwilligers en geluidsmensen.
- Er zijn meerdere mogelijkheden om in Emmen gratis te parkeren, wel moet men ongeveer 10 minuten lopen om bij het festival te komen.
- Het grootste gratis parkeerplaats zit aan de van Schaikweg 55 (Eden hotel Emmen), met plaats voor meer dan 1200 auto's.

OPENBAAR VERVOER
- De laatste trein naar Zwolle vertrekt vanaf Emmen om 23:34
- De laatste bus naar Groningen vertrekt om 23:59 vanaf de halte treinstation

FESTIVAL REGELEMENT
- Het betreden van het festival is op eigen risico.
- Stokken, scherpe en andere gevaarlijke voorwerpen zijn verboden.
-
Afval dient in de daartoe bestemde afvalbakken gedeponeerd te worden.
- Het Emmen Metal Festival is niet aansprakelijk voor geleden schade ongelukken en dergelijke (denk aan pogo dansen, stage diving e.d.).
- Er wordt geen alcohol geschonken onder de 16 jaar.
-
Enige vorm van geweld, racisme of discriminatie wordt niet getolereerd.
-
Geen handel of gebruik van soft of harddrugs.
-
Glas, blik of andere gevaarlijke goederen zijn niet in de zaal toegestaan.
-
Eten uitsluitend buiten.
-
Aanwijzingen van crew dienen ten alle tijde opgevolgd te worden.
-
Bij overtreding van de huisregels kan jou de toegang tot de zaal ontzegd worden zonder restitutie van eventueel betaalde entrée.

 

- ENGLISH -

LOCATION
-
Blanko, Klepel 4, 7811 KM Emmen

FOOD, DRINKS AND CASH
- Festival coins (2 euro), you can buy them at the entrance of the festival, and can be used to buy drinks and food.
- At the festival there is no way of getting money through an ATM machine, for extra money you need to walk 10 minutes to the closest bank (Baander 32).

PARKING
- All parking places at the festival entrance are reserved for bands, volunteers and sound engineers.
- There are a lot of places in Emmen where you can park your car for free, but you need to walk about 10 minutes before you get to the festival area.
-
The biggest free parking place is at the van Schaikweg 55 (Eden Hotel Emmen) with place for about 1200 cars.

PUBLIC TRANSPORT
- The last train going to Zwolle leaves at 23:34
- The last bus going to Groningen leaves at 23:59 from the train station in Emmen.

FESTIVAL RULES
- Entering the festival is at your own risk.
- Sticks and other dangerous sharp objects are not allowed inside the festival.
- We have trash bins all over, please put your trash in the bins.
- The festival organization is not responsible for any injuries that may happen (think about pogo dancing, stage diving a.o.).
- No alcohol for people under 16 years of age.
- Any kind of violence, racisme or discrimination will not be tolerated.
- No drugs allowed, nor soft or hard drugs.
- Glass or cans will not be allowed.
- Eat only outside.
- Instructions from our crew members must always be followed.
- breaking any of this rules it might be that you can be put outside the festival with no restitution of the ticket money.